تورم ۵۱.۵ درصدی خوراکی‌ها در سال گذشته

تورم ۵۱.۵ درصدی خوراکی‌ها در سال گذشته

 مرکز آمار در گزارشی به وضعیت تورم در سال ۱۴۰۰ پرداخته است. براساس این گزارش، نرخ تورم در سال ۱۴۰۰ روند افزایشی داشته است و شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب عدد ٣٥٤,١، ٣٥٠.٢ و ٣٧٦.٢ را نشان می‌دهد که نسبت به سال قبل برای کل کشور ٤٠.٢ درصد، مناطق شهری ٣٩.٧ درصد و مناطق روستایی ٤٢.٨ درصد افزایش نشان می‌دهد. 

همچنین نرخ تورم نسبت به سال گذشته برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب  ٣.٨ ، ٣.٥ و ٥.١ واحد درصد افزایش یافته است.

 نرخ تورم گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در سال ١٤٠٠ برای کل کشور ٥١,٥ درصد، مناطق شهری ٥٢.١ درصد و مناطق روستایی ٤٩.٤ درصد بوده است. نرخ تورم «خوراکی­ها، آشامیدنی­ها و دخانیات» نسبت به سال گذشته برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ١٢.٥، ١٣.٤ و ٩.٥ واحد درصد افزایش یافته است.

نرخ تورم گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» در سال ١٤٠٠ برای کل کشور ٣٤,٦ درصد، مناطق شهری ٣٤.٢ درصد و  مناطق روستایی ٣٧.٢ درصد بوده است. نرخ تورم «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به سال گذشته برای کل کشور، مناطق شهری به ترتیب ٠.٦و ٠.٩ واحد درصد کاهش و در مناطق روستایی ١.٤ واحد درصد افزایش یافته است.

بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور در سال ١٤٠٠ مربوط به ماه‌های شهریور (٣,٩ درصد)، مهر (٣.٧ درصد) و تیر (٣.٥ درصد) و کمترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به ماه­های اردیبهشت (٠.٧ درصد)، اسفند (١.٣ درصد) و آذر (١.٧ درصد) است.

متوسط نرخ تورم ماهانه در این سال برای شاخص کل و گروه‌های عمده «خوراکی­ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب ٢,٥ درصد، ٢.٩ درصد و ٢.٣ درصد بوده است.

بررسی سری زمانی تورم سالانه در سال ١٤٠٠ نشان می‌‌دهد نرخ تورم تا شهریور‌ماه روند افزایشی داشته است و سپس تا پایان سال روند کاهشی به خود گرفته است با این وجود نرخ تورم در اسفند ماه سال ١٤٠٠ بالاتر از فروردین ماه همین سال قرار گرفته است.

همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در طول سال ١٤٠٠ از عدد ٤٩,٥ درصد در ابتدای سال به عدد ٣٤.٧ درصد در اسفند ماه همین سال کاهش پیدا کرده است.

نرخ تورم کل کشور بر اساس دهک‌‌های هزینه‌‌ای

نرخ تورم کل کشور در سال ١٤٠٠ برابر ٤٠,٢ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ٤٢.٨ درصد برای دهک اول تا ٣٩.٢ درصد برای دهک نهم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ٥١.٨ درصد برای دهک‌های اول و نهم تا ٥١.٤ درصد برای دهک‌های سوم، چهارم و ششم است. هم چنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین ٣٣.٠ درصد برای دهک ششم تا ٣٦.٣ درصد برای دهک دهم است.

فاصله تورمی در بین دهک‌‌های مختلف هزینه­ای در سال ١٤٠٠ به ٣,٦ درصد رسید که نسبت به سال قبل (٨.٩ درصد) ٥.٣ واحد درصد کاهش نشان می‌‌دهد.

شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان

در سال ١٤٠٠ بیشترین نرخ تورم خانوارهای کشور مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با ٤٨,٢ درصد و کمترین نرخ تورم مربوط به استان همدان با ٣٦.٣ درصد است. شکاف نرخ تورم بین استان‌های مختلف در سال ١٤٠٠ ، ١١.٩ درصد است که نسبت به سال قبل ٥.١ واحد درصد افزایش یافته است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا